Rigtige Mænd Laver Mad

Forsiden ]

§1

 

        

Foreningens formål er at fremme medlemmernes kulinariske evner, samt at bevare medlemmernes venskabelige forhold. Foreningen vil desuden arbejde for at indtage alkohol i så store mængder, at alkoholprocenten nærmer sig kropstemperaturen.

 

§2

 

Værten er køkkenchef.

 

§3

 

      

Kontingentet udgør kr. 50.- pr. person pr. gang.

  Stk.1 Gælder for RMLM´s medlemmer uanset hvad.

  Stk.2 Andre der møder op betaler 50 kr pr. gang.

 

§4

 

 

 

I tilfælde af manglende fremmøde:

  Stk.1 Vedtægtsændringer kan kun bestemmes når alle RMLM´er er til stede.

  Stk.2 Ændringer kan ske ved demokratisk flertal.

 

§5

 

Den kommende køkkenchef er kassemester.

 

§6

 

 

 

 

 

Det påstræbes at medlemmerne mødes d. 1. Lørdag i måneden. 

  Stk.1 Dette aftales på foregående møde og den kommende køkkenchef sender pr. email i den følgende uge forslag til mødedato. Denne dato skal fastsættes i denne uge.

  Stk.2 Har alle sagt ja til en dato er den gældende

  Stk.3 Mødedato offentliggøres på Internettet.

 

§7

 

 

 

 

 

Referat af møder :

  Stk.1 Der skal skrives et referat af alle møder.

  Stk.2 Referatet skal indeholde vurdering af menuen/forløbet samt opskriften hvis denne er bliver godkendt.

  Stk.3 Referatet skal udføres af køkkenchefen.

  Stk.4 Referatet offentliggøres på Internettet.

  Stk.5 Referatet skal laves senest 14 dage efter mødet.

 

§8

 

Menuen til fremtidige møder bestemmes på det foregående møde eller efter behov.

 

§9

 

 

 

 

Efter middagen stemmes der om hvad resten af mødet skal bruges til. Evt. Hasardspil, Trivial, kroket osv.

  Stk.1 Kun fuldgyldige medlemmer kan stemme.

  Stk.2 "Fuldgyldig" defineres ved fuld deltagelse af  alle arrangementer.